Działania promocyjne i reklamowe dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu.

Zaproszenie do składania ofert 11/2017 z dnia 07.09.2017

Formularz oferty

-zamieszczono dnia 07.09.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

-zamieszczono dnia 12.09.2017 r.

 


Archiwum:

Działania promocyjne i reklamowe dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu.

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie postępowania