Dostawa drobnych instrumentów perkusyjnych i akcesoriów dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu.

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

zamieszczono dnia 5 lipiec 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

– zamieszczono dnia 31.07.2017 r.