MOBILNOŚĆ W NIEMCZECH

Tym razem pandemia nie pokrzyżowała planów projektu Erasmus+ i oto pierwsza mobilność już za nami. Mimo dość dużych restrykcji covidowych, w dniach 04.04.22 – 08.04.22 r. partnerska szkoła w Mellrichstadt (Niemcy) gościła uczniów oraz nauczycieli z Polski i Bułgarii.

SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie godnie i z dużym sukcesem reprezentował przede wszystkim big-band pod dyrekcją p. Mateusza Pitali, ale w koncertach w Niemczech z powodzeniem uczestniczyli także uczniowie klas gitary, fletu oraz klawesynu.

„Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez mieszkańców historycznej Frankonii, na której terenie przebywaliśmy” – wspomina Grzegorz Łobodziński, główny koordynator projektu, dodając: „W pierwszym dniu odbył się w Mellrichstadt koncert w którego programie znalazły się utwory przygotowane przez poszczególne szkoły partnerskie. W trzecim dniu mieliśmy okazję gościć w pięknym zabytkowym teatrze w pobliskim Bad Kissingen, w którym zorganizowany został koncert zatytułowany „Ciche dźwięki”. Tam wystąpiły głównie zespoły gitarowe, harfowe i orkiestra fletowa złożona z muzyków ze szkół partnerskich projektu Erasmus+ a także z innych placówek kształcenia muzycznego w regionie (m. in. Hochschule für Musik Würzburg). Mieliśmy też okazję do poznania kultury i historii regionu, gdy gospodarze oprowadzali nas po swoim mieście, jak również podczas wspólnej z młodymi Niemcami wizyty w szkole muzycznej w pobliskim Meiningen, uświetnionej występem bułgarskiego chóru i pianisty. W przedostatni dzień odbył się social evening, będący okazją do wspólnej zabawy i zacieśniania kontaktów między młodzieżą z Niemiec, Polski i Bułgarii”.

Podczas mobilności projektu międzynarodowe grono adeptów sztuki miało sposobność uczestniczenia w kursach poświęconych metodom aranżacji, głównie jazzowej, prowadzonych przez nauczycieli: Mateusza Pitalę (PL) oraz Ursa Johna (DE). Codziennie odbywały się też wspólne, wielogodzinne próby młodych muzyków. Ich zwieńczenie stanowił koncert finałowy, podczas którego polscy, bułgarscy i niemieccy muzycy wykonali uzgodniony repertuar bazowy projektu – rezultat wielomiesięcznej współpracy partnerskiej. Zabrzmiały: Missa Fac bonum (części Kyrie i Gloria) J.V. Rathgebera, opracowane na chór i basso continuo, Hop-trop A. Boyadzhieva, Tango Milonga J. Peterburskiego, Ulla in Africa H. Wiberny’ego, w aranżacji na podwójny big-band, oraz chóralne opracowania

pieśni: O Täler weit, o Höhen F. Mendelssohna-Bartholdy, Hayde bre, Jano P. Stajnowa, jak również Życzenie F. Chopina, którego polski tekst dla cudzoziemców stanowił dość duże wyzwanie.

W przygotowania do koncertów zaangażowani byli nauczyciele partnerskich szkół, m.in. Jarosław Kantorski, Gunda Schwen, Urs John, Franziska Hemmert, Marcel Steinrichter (Mellrichstadt), dyr. Zlatina Panteleewa, Aneta Danailova (Burgas), a także Grzegorz Łobodziński, Mateusz Pitala, Joanna Solecka, Marzenna Japołł-Perlik (Kraków), zaś formalności wyjazdowe naszych uczestników mobilności perfekcyjnie opanowała Sylwia Romek.

Podczas mobilności w Niemczech udało się także zrealizować przesunięte ze stycznia 2022 r. z powodu pandemii TPM (Międzynarodowe Spotkanie Projektowe koordynatorów), które zaowocowało m.in. niezbędnymi ustaleniami dotyczącymi kolejnych mobilności projektu – w czerwcu w Krakowie oraz we wrześniu w Burgas.

A zatem do zobaczenia, tym razem w grodzie Kraka!

D.O.W.

Poniżej linki z wydarzeń mobilności w Niemczech, udostępnione na stronie internetowej NUMSI Burgas – Facebook:

Koncert partnerski na rozpoczęcie mobilności: https://youtu.be/8wTMHmQra4I

Koncert „Ciche dźwięki” w teatrze w Bad-Kissingen: https://youtu.be/5O4slbNNXiA

Wideo-relacja z wizyty w szkole muzycznej w Meiningen: https://youtu.be/rzi57NLqmH0

Koncert finałowy w Mellrichstadt: https://youtu.be/2zSJPF_Iy9k


TPM w Burgas

To w siedzibie NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” – partnerskiej szkoły w Burgas (Bułgaria) –  od 20.09.21 do 23.09.21 obradował Transnational Project Meeting (TPM), czyli  Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Wprawdzie z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale za to stacjonarnie,  bułgarscy, niemieccy i oczywiście polscy koordynatorzy, na czele z Grzegorzem Łobodzińskim, Darią Onderką-Woźniak i Elżbietą Gawryszewską,  uzgadniali tutaj terminy czekających mobilności oraz repertuar przewidywanych warsztatów i koncertów. Jeśli pandemia nie popsuje nam planów, to na przyszły, 2022 r. planowane są wszystkie mobilności projektu: do kwietniowych koncertów w Niemczech szykuje się już szkolny big band, zaś do słonecznego, czarnomorskiego Burgas we wrześniu – chórzyści i zespół kameralny. Kraków z kolei gościć będzie bułgarskich oraz niemieckich kolegów w czerwcu i powoli we wszystkich partnerskich szkołach zaczyna się już solidna praca nad ustalonym na TPM repertuarem bazowym projektu.

Kompozycje: Missa Fac bonum” (części Cyrie i Gloria) niemieckiego kompozytora J.V. Rathgebera, polska pieśń „Życzenie” F. Chopina oraz bułgarskie „Hajde bre, Jano” P. Stajnowa i „Hop-trop” A. Boyadzhieva , a także „Tango Milonga” J. Petersburskiego w aranżacji Mateusza Pitali, rozbrzmiewać będą na wszystkich galowych koncertach projektu, uzupełniane dodatkowo jeszcze o inne utwory przeznaczone do prezentacji  podczas planowanych Koncertów Partnerów.

Ale zanim uczestnicy projektu spotkają się na wspólnych warsztatach i koncertach, wezmą udział w koncertach wirtualnych z cyklu „Kolęda w Europie”, podczas których będzie okazja do prezentacji najciekawszych opracowań repertuaru bożonarodzeniowego z zaprzyjaźnionych krajów.

Uczniowie z potencjałem kompozytorskim zaangażują się  także zapewne w konkursie Chameleon+ na najciekawszą aranżację wybranej polskiej, bułgarskiej lub niemieckiej piosenki dziecięcej. Już teraz w zakładce ABC aranżacji na blogu projektu można znaleźć profesjonalne porady wykładowców szkół partnerskich, służące pomocą młodym aranżerom w jak najciekawszej realizacji konkursowego zadania. Z nadzieją  oczekujemy wszystkich talentów,  odkrytych dzięki projektowi. Z pewnością będzie o czym dyskutować na kolejnym TPM koordynatorów, tym razem w niemieckim Mellrichstadt!

20.10.2021


KONCERT INAUGURACYJNY – ZWIASTUN

W formie wirtualnej, ale za to z dużym rozmachem finalizuje się Koncert Inauguracyjny projektu Erasmus+. Wielotygodniowe, prowadzone w trudnych czasach pandemii koronawirusa i nauki zdalnej, prace nad przygotowaniem repertuaru, a następnie jego nagraniem i montażem z nagrań filmu, ostatnio przyspieszyły tempa, żeby 21 czerwca o godz. 19 w sali koncertowej SM im. B. Rutkowskiego koncert mógł zostać zaprezentowany premierowo publiczności.

W części pierwszej jego programu znajdą się brawurowe popisy wykonawców z partnerskiej szkoły z Burgas, nie tylko w utworach nawiązujących do bułgarskiego folkloru (Aritmia – jazzmanów K. Kostova i O. Gergova, w wykonaniu Dormusha Dormusheva – tapan, Beloslavy Tanchevej – fortepian, oraz zaśpiewana przez chór pieśń Altan Maro), ale także w repertuarze muzyki niemieckiej (znakomita skrzypaczka Alexandrina Miteva z Solo Sonatą op. 25 nr 4 P. Hindemitha). Nasi niemieccy partnerzy ze szkoły w Mellrichstadt. również przedstawili ciekawe propozycje: harfistka Cecilia Schwen z opracowaniem popularnej Serenady F. Schuberta czy gitarzysta Maximilian Kreuzer z transkrypcją Preludium z I Suity wiolonczelowej J.S. Bacha oraz Cosima Wagner – znamiennie nazywająca się klarnecistka – z Concertino E C.M. Webera.

   Polską część koncertu rozpoczynają zespoły: wokalny i kameralny, z pieśniami H.M. Góreckiego, przygotowanymi jeszcze przed wiosennym lockdownem przez Joannę Stawarską i Błażeja Michnę – nauczycieli SM im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Dyskretne aranżacje Błażeja Michny wybranych pieśni z cyklu Szeroka woda op. 39 i Trzy kołysanki op. 49, pozostające w zgodzie z materiałem wokalnym oryginału, uzyskały aprobatę rodziny znamienitego kompozytora, a jego córka – prof. Anna Górecka życzy powodzenia całemu projektowi Erasmus+ w mailowej korespondencji z piszącą te słowa. Z pewnością nie zawiedziemy, zwłaszcza że program Koncertu Inauguracyjnego zawiera jeszcze szereg innych interesujących propozycji pozostających w kręgu tematycznym naszego projektu, czyli aranżacji lub transkrypcji nieraz całkowicie odmiennych stylistycznie utworów muzycznych. Należy do nich także bez wątpienia aranżacja znanej miniatury L. van Beethovena Dla Elizy w wykonaniu duetu przygotowanego przez Sylwię Romek (Jagoda Kania – marimba, Szymon Wojnarowicz – fortepian), a także repertuar orkiestry pod dyrekcją Tadeusza Płatka z aranżacjami muzyki filmowej (Gra o tron  Forrest Gump) oraz arii Cruda Sorte z opery Włoszka w Algierze G. Rossiniego, wykonanej brawurowo przez byłą absolwentkę szkoły – Esterę Wityńską.

   Część główną całej sesji nagraniowej koncertu stanowiły nagrania chóru pod dyrekcją Elżbiety Gawryszewskiej, jak również zespołu wokalnego i big-bandu przygotowanego przez Mateusza Pitalę, które miały miejsce w sali koncertowej SM im. B. Rutkowskiego w Krakowie 05.06., a także 07.06. i 12.06.21 r. Zrealizowane przy udziale nauczycieli: Pawła Kostuja i Tomasza Białowolskiego, czuwających nad profesjonalną stroną montażu całości wydarzenia, wzbogaciły program koncertu o chóralne opracowania słynnego Życzenia F. Chopina czy ludowej melodii Leć głosie po rosie, a także o interesujące jazzowe aranże kultowych Okularników, z muzyką J. Abramowa i tekstem A. Osieckiej, oraz popularnych standardów jazzowych: B. Kaper, On Green Dolphin Street, M. Davis, Four i G. Goodwin, The Jazz Police. W przerwach między realizacją nagrań uczniowie mogli posłuchać na telebimie w holu szkoły części zrealizowanego już wcześniej montażu, a także … wypełnić ankietę ewaluacyjną dotyczącą projektu Erasmus+. Teraz pozostaje  cierpliwie poczekać na premierę całości Koncertu Inauguracyjnego. Jeszcze tylko w ramach jego promocji krótki performance szkolnego chóru na skwerze nieopodal Kładki Bernatki w Podgórzu w przedpremierową sobotę i … zaczynamy odliczanie: trzy, dwa, jeden… I JUŻ 21.06.21 godz. 19.00 PREMIERA!    

Daria O.W.  

18.06.2021

ERASMUS+ WBREW PANDEMII

Dla zainteresowanych programem Erasmus+ mamy znakomitą wiadomość – nowy projekt „Muzyczne dziedzictwo Polski, Bułgarii i Niemiec we współczesnej zawodowej edukacji muzycznej” uzyskał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie i ruszył od stycznia 2021 r. Po wcześniejszym,  pierwszym w historii SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie projekcie promującym folklor i muzykę narodową, tym razem zajmiemy się aranżacjami utworów muzyki polskiej, bułgarskiej i niemieckiej. W koordynowanym przez naszą szkołę projekcie wezmą udział szkoły partnerskie: znana już i sprawdzona we wcześniejszych działaniach projektowych NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” w Burgas (Bułgaria) oraz Martin-Pollich-Gymnasium w Mellrichstadt (Niemcy). 

Szkoła w Burgas, oprócz muzyki klasycznej i jazzu, proponuje w swej ofercie edukacyjnej także inne specjalności związane ze sztukami scenicznymi, takie jak: taniec klasyczny, aktorstwo, kostium sceniczny oraz reklama i grafika, zaś młodzież szkoły w Mellrichstadt ma okazję na doskonalenie swoich predyspozycji scenicznych w organizowanych tam kostiumowych musicalach oraz występach prężnie działającego chóru czy profesjonalnego big-bandu. Właśnie zespoły chóru i big-bandu włączyły się aktywnie w działania nowego projektu  Erasmus+ i to one mają uczestniczyć w planowanych mobilnościach do Krakowa i Burgas. Ich dyrygenci wzięli już udział w obradach pierwszej wspólnej telekonferencji partnerów, która odbyła się na platformie Microsoft Teams 26.01.21 r. Spotkanie stanowiło znakomitą okazję do wzajemnego zapoznania się, wstępnego wejścia w szczegóły związane z zarządzaniem projektem i jego budżetem oraz ustalenia repertuaru wspólnych warsztatów i koncertów czekających nas mobilności. Zatwierdzono również pomysł na logo projektu, zaproponowane przez partnera bułgarskiego, a także przedstawiono zasady nowego internetowego konkursu aranżacyjnego o wdzięcznej nazwie KAMELEON, w którym kreatywna młodzież krajów partnerskich prześcigać się będzie w interesującym aranżowaniu tematów wybranych polskich, bułgarskich czy niemieckich piosenek dziecięcych. Już wkrótce na naszym blogu przedstawimy szczegółowy regulamin konkursu, ale już dzisiaj gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia w nim udziału! 

Dwie sesje telekonferencji z partnerami sprawnie i profesjonalnie poprowadził w języku angielskim główny koordynator projektu Grzegorz Łobodziński, a uczestniczyli w niej ze strony polskiej pozostali koordynatorzy: Sylwia Romek i autorka tego postu Daria Onderka-Woźniak, jak również nauczyciele zaangażowani w działania projektowe: Elżbieta Gawryszewska, Renata Guzik, Błażej Michna i Mateusz Pitala, którzy podjęli już pracę nad muzycznym  repertuarem projektu oraz Tomasz Białowolski, czuwający nad stroną techniczną przebiegu transmisji, ale także pomagający w tworzeniu niniejszego bloga.

Niestety pandemia spowodowana przez covid-19 trochę pokrzyżowała niektóre wstępne ustalenia spotkania i z jej powodu odwołane zostały planowane w roku 2021 mobilności uczniów do Krakowa i Burgas. Póki co, bezpiecznie przekładamy więc na razie wyjazdy na rok 2022, ale oczywiście nadal prężnie działamy on-line. W projekcie programu Erasmus+ pracuje się wbrew pandemii! 

A zanim wybierzemy się do Burgas i Mellrichstadt już w realu, proponujemy spacer wirtualny po naszych szkołach partnerskich:

https://my.matterport.com/show/?m=J78VmgVARTf&qs=1&dh=0&guides=0&ts=3&back=1

https://www.mpg-met.de/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=21

11.02.2021

Erasmus+

Logo programu Erasmus+: okrągłe niebieskie logo z dwunastoma gwiazdami, w środku nuta z ogonkiem, który jest w kolorach flag trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Bułgarii

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Facebook