Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej przy Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

19 XI 2019 sala koncertowa godz. 18

W dniu 19 XI 2019 odbyła się kolejna edycja działań Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej przy Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Adresatami działań byli nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy chętni goście Szkoły. Działania Centrum skupione są wokół zagadnień dotyczących historycznego wykonawstwa muzyki dawnej i są prowadzone przez pedagogów Szkoły, nauczających gry na instrumentach historycznych. Ostatnia edycja Centrum odbyła się wg planu i dotyczyła tematów, jakie przedstawia poniższy opis. Do sprawozdania dołączona jest lista obecności uczestników.

Muzyka dawna nieustannie odkrywana

Anna Wiktoria Swoboda – lutnia:

„Melodie na Psałterz Polski” Mikołaja Gomółki – sztuka intawolacji.

Wydane w 1580 roku w Krakowie czterogłosowe utwory do tekstów Psalmów w genialnym poetyckim przekładzie Jana Kochanowskiego miały służyć, w zamyśle kompozytora, domowemu muzykowaniu. Zgodnie z renesansową praktyką mogą one być wykonywane zarówno jako dzieła czysto wokalne, jak i w wersji na instrumenty, a najpopularniejszym instrumentem XVI wieku – także w królewskim Krakowie – była lutnia. Podczas wykładu i koncertu zostanie omówiona technika intawolacji oraz zaprezentowane wybrane Psalmy w wersji instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej w autorskim opracowaniu.

Katarzyna Czubek – flet prosty:

Chronos i Kairos – tempo w muzyce baroku

Podczas wykładu dowiemy się jakimi narzędziami posługiwano się przed wynalezieniem metronomu Mälzla i czym muzycy sugerowali się w wyborze tempa. Omówione zostaną popularne konwencje wykonawcze, będące dowodem na to, że zapis nutowy nie powinien być realizowany dosłownie.

Anna Śliwa – skrzypce barokowe:

Apollo i Marsjasz. Ku symbolice instrumentów

Mit pojedynku Apolla i Marsjasza sięga samej istoty muzyczności. Także dzisiaj znajdujemy liczne jego analogie. Symbolika muzyki wielogłosowej i jednogłosowej, sztuki wyższej i niższej wciąż jest obecna w twórczości i życiu muzycznym.  W prelekcji przedstawione zostaną odniesienia tego mitu do konkretnych instrumentów,  do symboliki malarskiej, a także do literackich ujęć w poezji i eseistyce.

Joanna Solecka – klawesyn:

Co zawdzięczamy Wandzie Landowskiej?

Jak to się stało, że nagle na progu XX wieku, w rzeczywistości zdominowanej dążeniem do nowoczesności i postępu, pośród tak wielu awangardowych idei odmieniających sztukę i jej percepcję, niektórzy muzycy zapragnęli zanurzyć się w domniemanym autentycznym brzmieniu muzyki minionych epok i sięgnęli po zapomniane już instrumenty? Dlaczego odżyła fascynacja dawno zarzuconymi nurtami estetycznymi i tęsknota za wskrzeszeniem prawdziwego obrazu dźwiękowego dzieł sprzed stuleci? I jaką rolę odegrała w tym zjawisku polska pianistka Wanda Landowska? A w końcu: czy klawesyn to instrument wyłącznie historyczny?

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook