Koncert w Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju

W koncercie wzięli udział uczniowie i nauczyciele Sekcji Instrumentów Dawnych oraz tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza, która to instytucja była współorganizatorem wydarzenia. Po koncercie słuchacze mieli okazję zapoznać się z posiadanymi przez szkołę instrumentami historycznymi: klawesynem, lutnią, skrzypcami i wiolonczelą barokową, fletami prostymi i traverso.

Wykonawcy:

  • nauczyciele i uczniowie Sekcji Instrumentów Dawnych Szkoły Muzycznej I i II. st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie: Joanna Solecka – klawesyn, Anna Wiktoria Swoboda – lutnia, Artur Kozendra – flet trawerso, Katarzyna Czubek – flety proste, Anna Śliwa i Monika Suder – skrzypce barokowe i altówka barokowa, Monika Wołowicz – wiolonczela barokowa.
  • Soliści–tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza: Marta Baranowska i Łukasz Szkiłądź

Program:

Muzyka włoska i polska przełomu XVI i XVII wieku, m.in.
Michael Praetorius – Ballet du Roy (Terpsichore Musarum, 1596)
Giovanni Giacomo Gastoldi – L’innamorato, il bell’humore, amor vittorioso (Baletti a cinque voci, 1591)
Fabrizio Caroso – Passo e mezzo (Nobilita di Dame, 1600)
Gasparo Zanetti – Gagliarda detta la Lisfeltina di Santino (Il scolaro, 1645)
Giorgio Mainerio – Ballo anglese (Il primo libro de balli…, 1578)
Michael Praetorius – Ballet des anglois Volta (Terpsichore Musarum, 1596)
Michael Praetorius – Gaillarde (Terpsichore Musarum, 1596)
Cesare Negri – La Catena d’Amore (Le Gratie d’Amore, 1602)
Anonim (z Tabulatury Jana z Lublina) – Rex
Michael Praetorius – Les Gavottes & La Gilotte (Terpsichore Musarum, 1596)
Michael Praetorius – Courante (Terpsichore Musarum, 1596)

Spektakl spotkał się z żywym i serdecznym odbiorem słuchaczy.

„Jazz z krakowskich piwnic”

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook