Warsztaty pt. „Nie ma muzyki bez fantazji”

W dniu 7 XII 2017 w godz. 16 – 20:30 w sali kameralnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie miały miejsce wykłady i warsztaty dla uczniów i nauczycieli klas fletu, oboju, skrzypiec, altówki, klawesynu i fortepianu pt. Nie ma muzyki bez fantazji! Wydarzenia te odbywały się ramach działania Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej, a poprowadzili je nauczyciele klas instrumentów dawnych nauczający w Szkole. Celem spotkania było omówienie wybranych zagadnień technicznych i interpretacyjnych wykonawstwa muzyki dawnej na instrumentach historycznych i współczesnych. Główną ideą przyświecającą Centrum Konsultacyjnemu Muzyki Dawnej jest podniesienie świadomości dotyczącej interpretacji muzyki baroku w środowisku nauczycieli klas instrumentów współczesnych, w szkołach muzycznych I i II st. oraz pogłębienie zainteresowania wykonawstwem historycznym i dawnymi praktykami wykonawczymi zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Tym razem celem było przybliżenie zagadnień wykonawczych i estetycznych dotyczących Fantazji na instrumenty solo (flet, skrzypce, klawesyn) Georga Philippa Telemanna:

  • Telemann – Fantazje solowe: Zwölf Fantasien für Flöte solo ohne Baß TWV 40:2-13, Zwölf Fantasien für Violine solo ohne Baß TWV 40:14-25, Fantaisies pour le Clavessin: 3 Douzaines TWV 33:1-36. Przegląd form i tonacji, próby skomponowania własnej Fantazji.
  • Instrumentarium współczesne wobec konwencji wykonawczych muzyki dawnej – kryteria selekcji repertuaru muzyki dawnej pod kątem możliwości realizacyjnych instrumentów współczesnych

Szczegółowy plan:

Godz. 16-17:30 zajęcia dla flecistów i oboistów – prowadzenie: D. Staszkiewicz (flet traverso), K. Czubek (flet prosty)

Godz. 17:30-18:30 zajęcia dla skrzypków i altowiolistów – prowadzenie: A. Śliwa (skrzypce barokowe)

Godz. 18:30 – 19:30 zajęcia dla pianistów i klawesynistów – prowadzenie: J. Solecka (klawesyn)

Godz. 19:30 Koncert pt. Wokół Telemanna w wykonaniu w. wym. nauczycieli instrumentów dawnych Szkoły oraz D. Żurawka (wiolonczela barokowa). W programie znalazły się utwory solowe i kameralne G. Ph. Telemanna.

Ogólny charakter zajęć kładł nacisk na działania praktyczne, a więc pokazy, warsztaty i lekcje pokazowe. Zostały one wsparte niezbędnym komentarzem z zakresu historii i estetyki. Omówione zostały m.in. realizacja ornamentacji, znaczenie improwizacji, kształtowanie artykulacji, elementy retoryki muzycznej, wpływ tańców, ukształtowanie formy i przebieg narracji muzycznej. Prowadzący starali się odnieść praktyki historyczne do dzisiejszej sztuki wykonawczej na instrumentach współczesnych.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook