Szanowni Państwo,

pragnę serdecznie podziękować za pomoc w przygotowaniu i realizacji Festiwalu Muzyki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży  „Srebrna szybka”. Szczególnie dziękuję Pani Renacie Guzik , Pani Barbarze Boguni, Panu Andrzejowi Mądro i Pani Sabinie Krzywickiej  oraz wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w imprezach towarzyszących konkursowi. Były one perfekcyjnie przygotowane  i entuzjastycznie przyjęte przez publiczność.
Gratuluję laureatom konkursu i ich nauczycielom oraz rodzicom. Szczególne gratulacje składam  uczniowi – Yehudzie Prokopowiczowi za zdobycie Grand Prix konkursu oraz nauczycielowi Pani Marii Wosiek.
Pragnę również podziękować pracownikom administracji i obsługi za życzliwe i rzetelne wykonywanie powierzonych im obowiązków.

 

Z wyrazami szacunku,
Marta Nowaczyk-Łapińska

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook