Koncert u św. Józefa – czerwiec 2017

Wykonawcy:

Monika Suder – skrzypce barokowe
Żaneta Kotarba – lutnia
Julita Wrońska – lutnia
Monika Wołowicz – wiolonczela barokowa
Artur Kozendra – flet traverso
Wojciech Grzybek – klawesyn
p. Joanna Solecka – klawesyn

Folking

Facebook