Katarzyna Czubek jest absolwentką klasy fletu prostego prof. Petera Holtslaga w Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz klasy Jorge Isaaca w Conservatorium van Amsterdam. \
Studiowała grę na obojach historycznych w klasie prof. Paolo Grazziego w Conservatorio di
Musica F.E.Dall’Abaco w Weronie, aktualnie kontynuuje naukę w klasie prof. Franka de Bruine w
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów Młoda Muzyka Dawna. Podczas trzech
pierwszych edycji cyklu, na scenie wystąpili muzycy z Korei Południowej, Japonii, Czech,
Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Holandii oraz Polski.
Jest członkiem zespołu muzyki dawnej Bianco Fiore, z którym koncertowała na wielu znaczących
scenach europejskich.
Wykłada na Podyplomowym Studium Muzyki Dawnej w gdańskiej Akademii Muzycznej oraz jest
asystentem w Katedrze Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Krakowie.