Przesłuchania CEA – wiolonczela, kontrabas – II st.

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie jest współorganizatorem Przesłuchań Makroregionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu które odbędą się w dniach 10-11 grudnia 2018 roku (zależnie od ilości uczestników).

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@sm1krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 roku.

Z uwagi na sprawy organizacyjne związane z przewidywaną ilością uczestników uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się z następujących elementów:

1) Karty zgłoszeniowej – do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/uwaga: format .jpg lub .pdf (skan)

2) Karty punktacyjnej – w zakresie danych ucznia, nauczyciela/szkoły i wykonywanego programu –  do pobrania pod adresem https://cea-art.pl/przesluchania-cea/uwaga: wyłącznie format  .doc

3) Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – uwaga: format .jpg lub .pdf (skan) – do pobrania pod linkiem: /oświadczenie/

Folking

Facebook