CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Wybrani w powszechnych, równych, tajnych wyborach przedstawiciele samorządu reprezentują interesy ogółu uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje.


Wybory przedstawicieli Samorządu Szkolnego odbędą się w dniach:

11 – 16. 10.2021 na platformie Teams

Oddaj głos na jednego kandydata. Głosowanie jest anonimowe, a głos można oddać tylko jeden raz.

Osoba, która uzyska największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Samorządu, a kolejne: zastępcą przewodniczącego, sekretarzem oraz członkami Samorządu.


KANDYDACI:

Filip Bajak
Emma Czubak
Piotr Dziedzic
Filip Galos
Zimowit Gołojuch
Sara Lejmel
Sara Majkowska

Link do głosowania: https://forms.office.com/r/h8tGQ1c0aX

głosowanie trwa od 11 października do 16 października 2021 r. (do godz. 23:59)

Zagłosuj!
Twój głos jest ważny!


Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook