Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 15.10.2020 r. lekcje w Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie od dnia 15.10.2020 r. do 24.10.2020 r. prowadzone będą w systemie zdalnym.

Szkoła zarejestrowana jest na platformie Microsoft Office 365 i każdy z uczniów powinien mieć swój prywatny adres e-mail pozwalający na uczestnictwo w zajęciach. 

Do lekcji prowadzonych zdalnie używamy aplikacji TEAMS.
https://teams.microsoft.com/

Gdyby pojawił się problem, uprzejmie proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą na platformie z zastrzeżeniem, że lekcje indywidualne mogą być też prowadzone za pomocą dogodnego dla ucznia i nauczyciela komunikatora.


Ważne. W przypadku potrzeby zresetowania hasła prosimy o przekazanie tej informacji do nauczyciela przedmiotu głównego. (Jeśli nauczyciel będzie niedostępny, to w drugiej kolejności do kierownika sekcji)
Następnie nauczyciel powinien zgłosić się w tej sprawie do p. Tomasza Białowolskiego (507 144 391), a w przypadku jego niedostępności do: p. Andrzeja Mądro / p. Błażeja Michny / p. Piotra Kowala / p. Łukasza Nędzy.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook