Drodzy Rodzice, Opiekunowie prawni

Szanowni Państwo,

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762):

informuję, jak postępować w kilku przypadkach:

1. Jeśli uczeń poddany jest testowi na COVID-19, to do czasu otrzymania wyniku nie może przychodzić do szkoły.

2. Jeśli uczeń ma pozytywny wynik testu, zgłasza ten fakt do nauczyciela przedmiotu głównego.
Uczeń pozostaje w izolacji (w domu).

3. Dyrektor szkoły w oparciu o dane z Sanepidu podejmuje decyzję o formie prowadzonych zajęć.

4. W sytuacji, kiedy ktoś z bliskiego otoczenia ucznia ma pozytywny wynik testu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do nauczyciela przedmiotu głównego.
Uczeń pozostaje na kwarantannie.

5. W sytuacji pojawienia się objawów przeziębienia, kaszlu itp. należy zrezygnować z udziału w zajęciach w szkole, usprawiedliwić swoją nieobecność i skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Uprzejmie proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Marta Nowaczyk-Łapińska
Dyrektor Szkoły

 

 

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook