Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Remont konserwatorski części kondygnacji I piętra w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 10

nr postępowania: SM/ZP/2/22

umieszczono na stronie: 2022-10-24

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook