Lekcje w Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie prowadzone będą w trybie zdalnym do dnia 29 listopada 2020 r.

Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej: https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-szkol-zmiana-rozporzadzenia/

Projekt rozporządzenia w tej sprawie przewiduje m.in. możliwość organizowania konsultacji dla uczniów klas dyplomowych SM II stopnia. O szczegółach tych rozwiązań będziemy informować na bieżąco.

Projekt rozporzadzenia.pdf


Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 23.10.2020 r. lekcje w Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie prowadzone będą w trybie zdalnym do dnia 14 listopada 2020 r.

Sytuacja ta podyktowana jest narastającą ilością zakażonych wirusem COVID-19 kadry i uczniów. Bardzo proszę o wyrozumiałość i wzajemną życzliwość w tym trudnym czasie.

Szkoła zarejestrowana jest na platformie Microsoft Office 365 i każdy z uczniów posiada własny szkolny adres e-mail pozwalający na uczestnictwo w zajęciach. Proszę Rodziców i Opiekunów o pomoc w organizacji lekcji zdalnych dla swoich dzieci – zwłaszcza najmłodszych uczniów naszej szkoły, którzy tej pomocy wymagają.

Do lekcji prowadzonych zdalnie używamy aplikacji TEAMS.
https://teams.microsoft.com/

tak jak było to przekazane w poprzednim komunikacie.
Gdyby pojawił się problem, uprzejmie proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą na platformie z zastrzeżeniem, że lekcje indywidualne mogą być też prowadzone za pomocą innego, dogodnego dla ucznia i nauczyciela komunikatora.

 

Życzę zdrowia 

Z wyrazami szacunku
Marta Nowaczyk – Łapińska


Szkoła będzie zamknięta w soboty 31 października, 7 i 14 listopada 2020 r.
Sekretariat będzie czynny w godz. 8:00-16:00.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook