W związku z nieobecnością p. Jadwigi Dmytrzak do 10 października 2023 zajęcia w zastępstwie będą odbywać się z p. Zuzanną Bolon według następującego planu:

  • Czwartki (28.09 oraz 05.10) – zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem
  • W poniedziałki i wtorki zajęcia nie będą się odbywać.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook