Zajęcia z Orkiestry I stopnia będą się odbywać w piątki w godzinach:

15.30 – 16.30 – skrzypce III, altówki, wiolonczele, kontrabasy

16.30 – 17.30 – całość 

17.30 – 18.30 – skrzypce I, II

Przydział do orkiestry następuje po konsultacji ucznia z nauczycielem przedmiotu głównego, który następnie zgłasza uczniów do kierownika sekcji Pana Błażeja Michny.

Spotkanie organizacyjne 8 września o 15:30

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook