Szanowni Państwo,
w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, uprzejmie informuję, że:

 1. W dniach od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams. Proszę o sprawdzenie funkcjonalności kont, a w razie problemów o kontakt z nauczycielami przedmiotu głównego, którzy pomogą je rozwiązać u administratora (sekretariat nie pośredniczy w tej sprawie).
 2. W ślad za w/w Rozporządzeniem dopuszczam jednak możliwość organizowania w budynku szkoły:
  – konsultacji indywidualnych i grupowych z uczniami klas najwyższych SM I stopnia i SM II stopnia;
  – prób mających na celu przygotowanie egzaminów dyplomowych, włącznie z udziałem akompaniatorów i uczniów zaangażowanych w ich przygotowywanie;
  – realizowania nagrań celem udziału uczniów w konkursach;
  – zajęć związanych z realizacją projektu Erasmus+;
  – prób związanych z przygotowaniem koncertu szkolnego w Krakowskiej Filharmonii.
 3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, gdy zawieszone zajęcia indywidualne nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dopuszczam możliwość organizacji tych zajęć w szkole. Wyrażenie zgody w tej sprawie może mieć miejsce na podstawie wniosku rodzica przesłanego drogą mailową na adres: dyrekcja@sm1krakow.eu zawierającego uzasadnienie konieczności organizowania zajęć z uczniem w szkole z uwagi na dobro ucznia, jego rozwój artystyczny i emocjonalny [nie dotyczy zajęć grupowych].
 4. Organizacja zajęć prowadzonych w szkole w w/w okolicznościach może mieć miejsce tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli, uczniów pełnoletnich.
 5. Zobowiązuję wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, w tym stosowania się do regulaminu obowiązującego w szkole:
  https://sm1krakow.eu/regulamin-funkcjonowania-szkoly-muzycznej-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-covid-19/
  Uprzejmie proszę, aby w powyższym okresie możliwie wszystkie sprawy kierować do nas drogą mailową lub telefonicznie.

Z wyrazami szacunku,
Marta Nowaczyk-Łapińska
Dyrektor Szkoły

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook