DSC_0008 - wersja 3

Ukończył z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie, a następnie studiował w Yale University (USA).

Jest laureatem wielu konkursów krajowych i międzynarodowych.

Dokonał szeregu nagrań dla potrzeb Polskiego Radia i Telewizji oraz dla Radia Francuskiego. Koncertował m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Jugosławii, USA, Brazylii, Japonii, Libanie, Wietnamie i na Malcie.

Był I wiolonczelistą orkiestry kameralnej „Capella Cracoviensis”, koncertmistrzem Orkiestry PRiTV w Krakowie oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Jest Profesorem i Kierownikiem Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu w Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję Rektora tej Uczelni.

Jego uczniowie i studenci są laureatami licznych konkursów w kraju i zagranicą.

Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce (Kraków, Łańcut, Nowy Sącz) i wielu krajach świata, jest profesorem wizytującym w Central Conservatory w Pekinie i zasiada w jury konkursów krajowych i międzynarodowych.