Nauczyciel dyplomowany (2008) z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem, kierownik sekcji fortepianu (2013-2019), od 2019 roku wicedyrektor.

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie – studia pianistyczne (1998; klasa prof. Ewy Wolak-Moszyńskiej; dyplom z wyróżnieniem) oraz Akademię Muzyczną w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej – kierunek: kompozycja i aranżacja (2000; klasa prof. Andrzeja Zubka). Wcześniej celująco ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Rzeszowie (klasa prof. Józefa Michałka) i wystąpił wraz z orkiestrą tamtejszej Filharmonii.

Wykształcenie magisterskie uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu tyflopedagogiki (pedagogiki niewidomych) w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, co związane było z podjęciem pracy dydaktycznej w Szkole Muzycznej I stopnia działającej przy krakowskim Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. W latach 2007-2011 oraz w roku szkolnym 2017/2018, jako wicedyrektor Ośrodka, kierował pracą tej szkoły.

Jego uczniowie są laureatami około 100 nagród w różnych formach rywalizacji artystycznej, zawsze dostosowanej przez nauczyciela do indywidualnych możliwości i tempa rozwoju każdego z nich – m.in. prestiżowej Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa oraz konkursów zagranicznych, m.in. w Treviso we Włoszech (Giovanni Musicisti), Wiedniu (Chopinowski), Dolnym Kubinie na Słowacji (Piano Talents for Europe), Lacco Ameno we Włoszech (Ischia) i krajowych, m.in. w Skarżysku-Kamiennej (Nad Kamienną), Sanoku (Młody wirtuoz / Bieszczady bez granic), Gdowie (konkurs kameralistów), Wieliczce (Piano e Forte), Dobczycach, Leżajsku, Trzcianie, Kolbuszowej (konkursy pianistyczne), Krakowie (Srebrna Szybka, Konkurs Młodego Awangardzisty, Kolorowe nutki, Clavimania, Zimowe impresje, Chopin+). Zdobywali także nagrody w konkursach rozstrzyganych na podstawie przesyłanych nagrań, m.in. w Dyneburgu na Litwie (Mark Rothko), w Hiszpanii (Talents of Europe) i Niemczech (Young Euregio) oraz w Warszawie (Fenomeny muzyczne), Krakowie (Chopin+) i Rudzie Śląskiej (Co młodym w duszy gra).

Prowadzi działalność kompozytorską. Jest laureatem głównych nagród w Konkursie Kompozytorskim organizowanym w ramach I Festiwalu Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej Srebrna Szybka (2005). W 2014 roku został beneficjentem programu Zamówienia kompozytorskie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komponuje różnorodną muzykę, m.in. do spektakli teatralnych (m.in. współpraca z Gliwickim Teatrem Muzycznym i Teatrem Capitol w Warszawie), utwory na fortepian (w tym np. Etiudy w stylu romantycznym wykonane premierowo przez pianistę Ayhama Hammoura; 2020; https://www.youtube.com/watch?v=ZpDqFUlcYUw), kompozycje i aranżacje przeznaczone dla uczniów szkół muzycznych oraz utrzymane w gatunku muzyki jazzowej i rozrywkowej. Jego utwory dydaktyczne są wykonywane przez uczniów szkół muzycznych oraz prezentowane niekiedy przez nich podczas konkursów (https://www.youtube.com/watch?v=brutiO8dRRA). W 2021 roku Jury warszawskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Fenomeny muzyczne pod przewodnictwem prof. Andrzeja Jasińskiego przyznało mu pozaregulaminową nagrodę za kompozycję prezentowaną przez uczestniczkę konkursu (jedna z Etiud w stylu romantycznym).

Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej oraz ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy ministra właściwego ds. edukacji.

Za zasługi w pracy pedagogicznej, działalność artystyczną i kompozytorską otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015) i odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019).