Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie – studia pianistyczne (1998; klasa prof. Ewy Wolak-Moszyńskiej; dyplom z wyróżnieniem) oraz Akademię Muzyczną w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej – kierunek: kompozycja i aranżacja (2000; klasa prof. Andrzeja Zubka). Wcześniej jako celujący absolwent Państwowego Liceum Muzycznego (klasa prof. Józefa Michałka) wystąpił wraz z orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej. Wykształcenie magisterskie uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu tyflopedagogiki (pedagogiki niewidomych) w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, co związane było z podjęciem pracy dydaktycznej w Szkole Muzycznej I stopnia działającej przy krakowskim Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. W latach 2007-2011 jako wicedyrektor Ośrodka kierował pracą tej szkoły, a współpracę z tą placówką kontynuuje do dziś. W roku 2008 uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jego uczniowie zostali laureatami wielu konkursów, m.in. w Treviso we Włoszech (Giovanni Musicisti), Wiedniu (Gloria Artis), Skarżysku-Kamiennej (Nad Kamienną), Gdowie (konkurs kameralistów), Wieliczce (Piano e Forte), Leżajsku, Trzcianie, Kolbuszowej (konkursy pianistyczne), Krakowie (Srebrna Szybka, Konkurs Młodego Awangardzisty) i innych oraz prestiżowej Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa (2005).

Prowadzi także działalność kompozytorską. W 2005 roku został laureatem głównych nagród w Konkursie Kompozytorskim I Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Muzyki Współczesnej Srebrna Szybka w Krakowie. Jest autorem m.in. muzyki do spektakli teatralnych (m.in. współpraca z Gliwickim Teatrem Muzycznym i Teatrem Capitol w Warszawie), utworów przeznaczonych dla uczniów szkół muzycznych oraz kompozycji i aranżacji jazzowych i rozrywkowych. W 2014 roku został beneficjentem programu Zamówienia kompozytorskie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za zasługi w pracy pedagogicznej oraz działalność artystyczną i kompozytorską otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015) oraz odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019).