Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie – studia pianistyczne (1998; klasa prof. Ewy Wolak-Moszyńskiej; dyplom z wyróżnieniem) oraz Akademię Muzyczną w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej – kierunek: kompozycja i aranżacja (2000; klasa prof. Andrzeja Zubka). Wcześniej jako celujący absolwent Państwowego Liceum Muzycznego w Rzeszowie (klasa prof. Józefa Michałka) wystąpił wraz z orkiestrą tamtejszej Filharmonii.

Wykształcenie magisterskie uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu tyflopedagogiki (pedagogiki niewidomych) w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, co związane było z podjęciem pracy dydaktycznej w Szkole Muzycznej I stopnia działającej przy krakowskim Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. W latach 2007-2011, jako wicedyrektor Ośrodka, kierował pracą tej szkoły; współpracę z tą placówką kontynuuje do dziś.

W roku 2008 uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Jego uczniowie są laureatami m.in. prestiżowej Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa oraz wielu konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. w Treviso we Włoszech (Giovanni Musicisti), Wiedniu (Chopinowski), Skarżysku-Kamiennej (Nad Kamienną), Gdowie (konkurs kameralistów), Wieliczce (Piano e Forte), Leżajsku, Trzcianie, Kolbuszowej (konkursy pianistyczne), Krakowie (Srebrna Szybka, Konkurs Młodego Awangardzisty), Sanoku (Młody wirtuoz / Bieszczady bez granic), zdobywali także nagrody w konkursach rozstrzyganych na podstawie przesyłanych nagrań, m.in. w Rudzie Śląskiej (Co młodym w duszy gra), Krakowie (Chopin+), Warszawie (Fenomeny muzyczne), Dyneburgu na Litwie (Mark Rothko), w Hiszpanii (Talents of Europe) i Niemczech (Euregio).

Prowadzi działalność kompozytorską. W 2014 roku został beneficjentem programu Zamówienia kompozytorskie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest laureatem głównych nagród w Konkursie Kompozytorskim I Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Muzyki Współczesnej Srebrna Szybka w Krakowie. Komponuje m.in. muzykę do spektakli teatralnych (m.in. współpraca z Gliwickim Teatrem Muzycznym i Teatrem Capitol w Warszawie), utwory na fortepian (w tym Etiudy w stylu romantycznym wykonane premierowo przez pianistę Ayhama Hammoura; 2020), kompozycje i aranżacje przeznaczone dla uczniów szkół muzycznych oraz w gatunku muzyki jazzowej i rozrywkowej.

Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej oraz ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Za zasługi w pracy pedagogicznej, działalność artystyczną i kompozytorską otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015) oraz odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019).