Urodził się w Krakowie w 1981 r. Trębacz, nauczyciel mianowany, absolwent Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie i Akademii Muzycznej w Krakowie. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Współpracował z Symfoniczną Orkiestrą Radia i Telewizji Serbii, Narodowym Teatrem w Belgradzie, Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej czy z Teatrem Starym w Krakowie. W pracy z dziećmi i młodzieżą stara sie wyzwalać w nich ciekawość, zainteresowanie muzyką, rozwijając talenty, a radość płynąca ze wspólnej nauki jest dla niego źródłem niebywałej satysfakcji.