W 2000 roku ukończyła z wyróżnieniem klasę fortepianu prof. Janiny Baster, w 2003 roku studia podyplomowe w Katedrze Interpretacji Muzyki Współczesnej pod kierunkiem prof. Adama Kaczyńskiego na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jako uznana interpretatorka utworów XX i XXI w. brała udział w licznych festiwalach m.in. „Write and Play”, Audio Art i im. A.Didura, dokonała prawykonań utworów kompozytorów polskich i zagranicznych m.in. Wojciecha Widłaka, Wojciecha Kałamarza, Adriana Konarskiego, Keira Neuringera i Mirim Kim. W latach 2002 – 2008 współzałożycielka i prezes stowarzyszenia Młodzi Muzycy dla Młodej Muzyki promującego muzykę współczesną. Chórzystka, w latach 2002 – 2012 członek chórów Kantorei Sankt Barbara, Pro Musica Mundi (Kraków) i Europa Chor Akademie (Mainz, Niemcy).

Pedagog w stopniu dyplomowanym w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. B.Rutkowskiego w Krakowie, gdzie od 2004 r. współtworzy Międzynarodowy Festiwal Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej “Srebrna Szybka”, za co otrzymała w 2015 r. odznakę MKiDN Zasłużony dla Kultury Polskiej. Pracuje również w Szkole Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych, gdzie w latach 2014-2017 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Klawiszowej. Ceniona akompaniatorka, za swoją pracę otrzymała liczne wyróżnienia m.in. na Międzynarodowym Konkursie “Vivaldi 337” oraz na IV Ogólnopolskim Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym.

Jest również autorką publikacji i wykładów popularyzujących i wspierających ideę systemu Uczeń-Rodzic-Nauczyciel; m.in. „Przewodnika ucznia szkoły muzycznej” oraz „Poradnika dla rodziców 2.0” cenionych i wykorzystywanych w ośrodkach szkolnictwa muzycznego.

Odznaka Honoris Gratia zarządzeniem Prezydenta miasta Krakowa z 2015 r