Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie gitary prof. Janusza Sochackiego. Laureat i uczestnik  konkursów, zarówno w Polsce jak i za granicą.  Swoje umiejętności doskonalił podczas licznych kursów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Roberto Aussela, Jorge Morela, Jorge Cardoso, Jada Azkula, Huberta Käppela, Wolfganga Lendle, Massimo Gasbaroniego, Abla Carlevaro, Ricardo Gallena, Philippe Villa, Marco Sociasa, Pavela Steidla, Carlo Marcione, Pablo Marqueza. Przez kilka lat współpracował z Teatrem Form Dziecięcych M. Filipek, komponując, aranżując i wykonując muzykę do spektakli. Od 1984 roku pracuje jako nauczyciel w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Jego uczniowie otrzymywali liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i Przesłuchaniach Makroregionalnych.