PAWEŁ KRAUZOWICZ – klarnecista, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Godka.

Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez G.Deplus, Ph.Cupera, D.Campbella. Jako jeden z nielicznych klarnecistów gra na bassethornie (altowej odmianie klarnetu). Prowadzi ożywioną działalność artystyczną jako solista i kameralista występując na koncertach i festiwalach w kraju i za granicą /Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Peru, Portugalia, Słowacja, Ukraina, USA, Włochy/.

Jest członkiem tria bassethornowego i kwintetu klarnetowego. Współpracował  z zespołem muzyki współczesnej MW-2, z którym dokonał nagrań dla Vienna Modern Masters. W latach 1990-2012 był klarnecistą orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis z którą koncertował w Polsce oraz w większości krajów Europy, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Korei Pł.

Prowadzi działalność naukowo – dydaktyczną w krakowskiej Akademii Muzycznej, doktor habilitowany w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu, Prodziekan Wydziału Instrumentalnego.

Juror krajowych i zagranicznych konkursów i przesłuchań. Jego uczniowie są laureatami licznych konkursów i festiwali w Polsce oraz za granicą /Belgia, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania/.