Wiolonczelista, kameralista. Na scenie zadebiutował w wieku 6 lat występując w Filharmonii Krakowskiej. Cztery lata później, w Ambasadzie Polskiej w Paryżu, zagrał swój pierwszy koncert w roli solisty z towarzyszeniem orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie pod batutą prof. Stanisława Krawczyńskiego. Stypendysta Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, laureat Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Absolwent klasy wiolonczeli jazzowej mgra Mateusza Pliniewicza. Ukończył z wyróżnieniem studia muzyczne w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Zdzisława Łapińskiego. Swoje umiejętności szlifował również pod opieką prof. Juliusa Bergera w Leopold-Mozart Zentrum w Augsburgu. Grę kameralną doskonalił pod okiem dr hab. Anny Armatys-Borelli, prof. dr hab. Kai Danczowskiej oraz dr Barbary Łypik-Sobaniec. Systematycznie bierze udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez prof. Cataline Ilea, prof. Romana Jabłońskiego, Jakoba Kullberga, prof. Larsa Hoef’a, prof. Viviane Spanoghe, prof. Tomasza Strahla.

Poza Polską koncertował w Austrii, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech. Brał udział w szeregu festiwali takich jak: Bachfest Leipzig, Dni Słowackie w Krakowie, European Union of Music Competition for Youth Festival, La Jolla Music Society’s SummerFest, Międzynarodowy Festiwal Muzyki EMANACJE, Muzyka Młodych u Franciszkanów, Tynieckie Recitale Organowe.

Eksperymenty z muzyką improwizowaną oraz tą uznawaną za mniej klasyczną dają mu możliwość udziału w wielu projektach jazzowych, muzyczno-tanecznych, muzyczno-teatralnych. Występował między innymi na: Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Błądzących, Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Tańca, Ogólnopolskich Otwartych Spotkaniach Teatralnych, Wadowickich Spotkaniach Teatralnych „Zgraja”.

Jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego.