Mateusz Borkowski – muzykolog, krytyk i publicysta muzyczny. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Absolwent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Pedagogicznego UJ oraz Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współpracownik „Ruchu Muzycznego”, Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Autor bloga Orfeum Borkowskiego. Współtworzy cykl podcastów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – „DNA Muzyki polskiej”.

Autor tekstów muzykologicznych i opracowań programowych dla Filharmonii Krakowskiej, Opery Krakowskiej, Opery Śląskiej, Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Festiwalu Misteria Paschalia i Festiwalu Muzyki Polskiej.

Na koncie ma cztery książki: Złota klatka – wywiad-rzeka z reżyserem Michałem Znanieckim (PWM 2017), Organy na krańcach świata – rozmowy z organistą Markiem Stefańskim, uhonorowana Krakowską Książką Miesiąca (2019), Wieniawski – wydana w cyklu „Małe monografie” (PWM 2022) oraz Ten cały musical, napisana razem z Jackiem Mikołajczykiem i Marcinem Zawadą (PWM 2023).

W „Józefinie” zatrudniony od 2015 roku, obecnie jako nauczyciel mianowany. Nauczane przedmioty: historia muzyki, nauka o muzyce i formy muzyczne.