Studia muzyczne ukończyła w krakowskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej otrzymując dyplomy z wyróżnieniem w zakresie dwóch specjalności: Teorii Muzyki oraz Edukacji Artystycznej Szkolnej.

W 2015 roku uzyskała na macierzystej uczelni tytuł doktora (przedmiotem badań związanych z przygotowaniem dysertacji doktorskiej była twórczość Krystyny Moszumańskiej-Nazar).  Jest autorką artykułów dotyczących polskiej muzyki XX i XXI wieku, not programowych festiwali oraz opracowań naukowych. Uczestniczyła jako prelegentka w ogólnopolskich seminariach teoretycznych oraz sesjach naukowych, współpracowała z Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich (2011-2014), a także podejmuje działalność redakcyjną. W kręgu jej zainteresowań znajduje się polska muzyka współczesna, w szczególności twórczość kompozytorów krakowskich.

Jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych zajmuje się pracą pedagogiczną w Szkole Muzycznej II stopnia im. B. Rutkowskiego oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie.