Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplomy z teorii muzyki oraz gry na fortepianie), zatrudniona w tej uczelni od 1986 roku równolegle w Katedrze Fortepianu oraz Katedrze Teorii i Interpretacji Muzyki, ostatecznie związała swą działalność naukowo-dydaktyczną z Katedrą Teorii i Interpretacji Muzyki. W latach 1998-2005 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (od 2004 Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej).

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii muzyki, literatury muzycznej i analizy dzieła muzycznego, a także specjalistycznego kształcenia słuchu dla wokalistów. Za zasługi w pracy pedagogicznej otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Główny obszar jej zainteresowań naukowych stanowi problematyka Wort-Tonu, w oparciu o badania nad gatunkiem pieśni XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości pieśniowej Stanisława Moniuszki, a także muzyka polska XX wieku. Brała udział w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach, sesjach naukowych, seminariach i sympozjach. Posiada w swoim dorobku liczne publikacje naukowe, jest autorką haseł monograficznych w Encyklopedii Muzycznej PWM, MGG oraz w słowniku „Kompozytorzy polscy 1918-2000”. Ponadto jest redaktorem i współredaktorem wielu wydawnictw teoretyczno- muzycznych, a także książek programowych krakowskich festiwali muzycznych (Festiwal Muzyki Polskiej, Misteria Paschalia, Opera Rara). W Szkole Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego pracuje od roku 2008.