Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu. W 2009 r. ukończyła studia magisterskie w dziedzinie muzykologii na Wydziale Historycznym UJ, a w 2011 r. – w zakresie zarządzania kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jako menedżer projektu, a później pełnomocnik zarządu w Stowarzyszeniu Artystycznym „PianoClassic” w 2010 r. była głównym organizatorem II edycji „Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego Królewskiego Miasta Krakowa”. Od 2012 r. pełniąc funkcję członka zarządu stowarzyszenia pomaga przy organizacji kolejnych edycji festiwalu oraz innych projektów kulturalnych. W latach 2011-2015 jako pracownik Biblioteki Jagiellońskiej współtworzyła, realizowała i rozliczała projekty z zakresu upowszechniania nauki oraz ochrony i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego. Od 2015 r. jako pracownik administracji centralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się rozliczaniem projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych realizowanych na uczelni. Od 2011 jest nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Prywatnie jako członek Stowarzyszenia „Pogoria Biega” od kilku lat organizuje imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim, odbywające się w rodzinnym mieście – Dąbrowie Górniczej.