Ukończył  Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klarnetu dr hab.  Janusza Antonika.

Uzyskał kwalifikacje do nauki gry na saksofonie nadane przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Współpracował z Operą krakowską, Teatrem Ludowym, Teatrem Bagatela, Teatrem Groteska oraz wieloma zespołami  muzyki rozrywkowej.

W 2012 roku uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od 2002 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie.