Ukończone studia – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna – Wydział Teorii Kompozycji i Dyrygentury, 3 letnie Studium Dyrygenckie, 40 lat pracy pedagogicznej w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych, dyrygenta chóru i orkiestry oraz akomp

aniatora. Uczestniczyła w szeregu kursach, warsztatach, seminariach i konferencjach, metodyczno-naukowych. Uczestniczyła wraz z uczniami w wielu konkursach i przesłuchaniach w charakterze akompaniatora. Prowadziła wiele audycji umuzykalniających w szkołach i przedszkolach na terenie dzielnicy Podgórze. Uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów teoretycznych. Otrzymała szereg nagród i odznaczeń. Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę za pracę społeczną dla Miasta Krakowa, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Dyplom uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.