Ukończył studia pianistyczne z przygotowaniem pedagogicznym na Akademii Muzycznej w Krakowie w 1996 r. w klasie doc. Marka Koziaka. Od IV roku studiów prowadził działalność pedagogiczną – dzięki jego wysiłkom uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego w Krakowie zaistnieli w gronie laureatów konkursów ogólnopolskich. W 1998 rozpoczął pracę nauczyciela w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W.  Kilara w Rzeszowie. Od 2013 r. jest nauczycielem fortepianu i akompaniatorem w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Od 2013 roku prowadzi również zajęcia z fortepianu w dwujęzycznej szkole podstawowej „Open Future” w Krakowie. Od 2007 r. posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Wiedzę i umiejętności poszerza poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia – w szczególności kursach i seminariach dla nauczycieli.

Jego doświadczenie pedagogiczne obejmuje zarówno pracę z uczniami rozpoczynającymi naukę, jak i dyplomantami szkoły średniej. W swojej pracy zawsze dbał o poszerzanie horyzontów artystycznych uczniów umożliwiając im częste występy a także uczestnictwo w kursach, seminariach i warsztatach. Jego uczniowie zostawali laureatami konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – m.in. w Sulechowie, Leżajsku, Rzeszowie, Stalowej Woli, Krakowie, Trzcianie. Łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami i rodzicami, umiejętność rozumienia potrzeb podopiecznych oraz wysokie zdolności interpersonalne pomagają mu w działalności pedagogicznej.

Chętnie angażuje się w życie szkoły, w szczególności w działania przygotowawcze i organizacyjne w ramach współpracy międzynarodowej, w czym pomaga mu praktyczna znajomość języków obcych. Reprezentuje szkołę w kontaktach zagranicznych.