W 1983 r. otrzymała dyplom ukończenia studiów w klasie fortepianu swego męża prof. Jana Hoffmana w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1983 r. wykłada w tejże Akademii, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Jednocześnie pracuje z dziećmi ucząc gry na fortepianie w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. W 1994 r. CEA powierzyło jej funkcję konsultanta metodycznego w zakresie gry na fortepianie w szkolnictwie muzycznym I i II st., którą realizuje poprzez konsultacje, lekcje pokazowe, wykłady, a także poprzez pełnienie funkcji jurora konkursów, przesłuchań, festiwali. Od 2000 r. znajduje się na liście ekspertów MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Corocznie pełni funkcję opiekunów stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W 2004 r. CEA opublikowało jej pracę pt. „Fortepian moja miłość”. Do jej działalności estradowej należą audycje własne i wspólne z uczniami i studentami. Dokonała prawykonania polskiego dziesięciu Preludiów na fortepian Romana Palestra. W 2005-2006 odbyła studia podyplomowe w AM w Krakowie „Zarządzanie kulturą w wymiarze europejskim”. Jest członkiem Senatu i Rady Wydziału II Akademii Muzycznej w Krakowie, a także przewodniczącą Związku Zawodowego Solidarność. Pod jej kierunkiem powstawały prace magisterskie. Od 2011 roku pełni funkcję wicedyrektora SM I st. w Trzcianie, prowadząc tam także klasę fortepianu. W swoim dorobku ma także ważny, trzyletni epizod pedagogiczny związany ze SM I st. w Domosławicach, której powstanie czynnie w wielu aspektach wspierała. Stale doskonali wiedzę i warsztat muzyka, pianisty, także poprzez uczestniczenie w wielu kursach metodycznych. Napisała Program Nauczania – Fortepian gł. I st.  Jest pomysłodawcą i organizatorem następujących konkursów:

  • I, II, III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny  „Wiosenne Spotkania przy Fortepianie ” dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie,
  • „Czytanie w Trzcianie”,
  • ” Muzykowanie w Trzcianie”,
  • Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
  • „Klauzura w Trzcianie”
  • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ettore Pozzoli

Jej uczniowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych, a jej dorobek zawodowy zyskuje uznanie poprzez: Nagrody Dyrektora Szkoły, Nagrody Wójta, Nagrody Rektora. Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medal Komisji Edukacji Narodowej.