Absolwentka Akademii Muzycznej  w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym Sekcji Pedagogiki Instrumentalnej.
Pracę pedagogiczną podjęła w 1984 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Wadowicach. W latach 1986-1990 pracowała w orkiestrze Opery Krakowskiej. Od 1991 pracuje w Szkole Muzycznej I i II st. im B. Rutkowskiego w Krakowie, a od 1995 do 2018 pełniła funkcję kierownika sekcji. W roku 2003 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
Swoje kwalifikacje pedagogiczne podnosi biorąc udział w warsztatach, kursach, szkoleniach i lekcjach otwartych.