Dyplomowana nauczycielka fortepianu z wieloletnim stażem w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego oraz Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. im. F. Macharskiego, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach (pedagogika fortepianu) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (filologia słowiańska). Opracowała i wdrożyła autorski program z zakresu nauczania początkowego gry na fortepianie i stale poszerza swoją wiedzę pedagogiczną uczestnicząc w licznych kursach oraz warsztatach w kraju i za granicą, także w ramach projektów w programie Erasmus+, których jest autorką i koordynatorką. Jej działalność pedagogiczna obfituje w sukcesy zarówno na gruncie szkolnym, jak i w licznych pozaszkolnych formach współzawodnictwa artystycznego. Jako tłumacz języka bułgarskiego z upodobaniem przekłada na język polski publikacje pedagogiki muzycznej oraz literaturę współczesną. Publikowała w „Hejnale Oświatowym”, „Szkole Artystycznej” i w wydawnictwie Konfederacji Pisarzy Bułgarskich, będąc jej członkiem w dziale przekładów. Jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa oraz odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.