Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.
Od 1988r. nauczyciel gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej I i II stopnia im B. Rutkowskiego w Krakowie. Swoje kwalifikacje pedagogiczne podnosi biorąc udział w warsztatach, kursach i lekcjach otwartych. W 2010r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest organizatorem odbywającego się od 2004r. Małopolskiego Przeglądu Interpretacji Ruchowych Utworów Muzycznych.