Absolwentka Rytmiki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Kierunek Edukacja Artystyczna  w zakresie sztuki muzycznej. Jest autorką szeregu interpretacji ruchowo – przestrzennych muzyki oraz układów choreograficznych. W trakcie studiów była uczestniczką Teatru Rytmu „Katalog” założonego przez dr hab. Anettę Pasternak, gdzie doskonaliła swój warsztat i poszerzała wiedzę nt teatralnych form ruchowych. W swojej działalności brała udział w licznych kursach z zakresu rytmiki, solfeżu, choreoterapii, muzykoterapii oraz tańca w kraju i za granicą. Do ważniejszych zaliczyć można udział w 34 Międzynarodowym Kongresie Rytmiki w Instytucie E. Jaques-Dalcroze’a w Genewie, Europejskiej Konferencji Rytmiki w Trossingen, I Festiwalu Rytmiki w Sttutgarcie, Konferencji Rytmiki w Royal College of Music w Sztokholmie oraz  Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki w Hellerau. Uwieńczeniem w/w warsztatów była organizacja koncertów artystycznych, w których brała czynny udział. W 2006 r. była współprowadzącą warsztaty z zakresu rytmiki, improwizacji fortepianowej oraz improwizacji ruchowej w XI Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki na Tajwanie. W roku akademickim 2015/2016 była wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie na specjalności Rytmika. Jest pasjonatką holistycznego rozwoju dziecka od chwili jego narodzin. Nieustannie zgłębia tajniki neurodydaktyki. W kręgu jej zainteresowań mieści się również komponowanie piosenek dla dzieci. W 2010 r. „Wychowanie Muzyczne w Szkole” (nr 1 2010 r.) opublikowało jej dwie piosenki do słów Anny Kierkosz:  „W ogródeczku ziele” oraz „Tup, tup…”. W Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie prowadzi zajęcia rytmiki z kształceniem słuchu oraz zespołów rytmicznych w klasach I – III I stopnia oraz rytmiki i tańca w klasie wokalnej II stopnia.