Teoretyk muzyki, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (2008 – magisterium z oceną celującą; 2015 – doktorat z wyróżnieniem), obecnie wykładowca tejże uczelni. Od 2007 roku jest także nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Już jako student brał udział w Kursach Krytyki Artystycznej w Radziejowicach prowadzonych przez Andrzeja Chłopeckiego (2006) i Seminariach Młodych Teoretyków w Rycerce Górnej (2005, 2007); występował z referatami m.in. na XIV Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej „Muzyka fortepianowa” w Gdańsku (2007), IX i X Polsko-Litewskiej Konferencji Muzykologicznej (2006 w Krakowie, 2010 w Wilnie) oraz XI International Congress on Musical Signification w Krakowie (2010). W roku 2009 był członkiem zespołu redakcyjnego portalu internetowego „Polska Muza” oraz „Dziennika festiwalowego”. W roku 2012 współpracował z Wydawnictwem Kluszczyński jako autor haseł Słownika kultury polskiej.

W kręgu jego zainteresowań naukowych mieści się przede wszystkim muzyka XX i XXI wieku, również ta znajdująca miejsce na gatunkowych i estetycznych pograniczach sztuki: elektroakustyczna, progresywna (od rocka do djentu) oraz jazz. W ramach pracy dydaktycznej bada możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych: interaktywnych systemów MIDI, programów komputerowych oraz komunikacji sieciowej.

W roku 2016 Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich przyznała jego pracy doktorskiej Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Pracę tę w roku 2017 opublikowało wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie (link).

Za swoje osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2015 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.