Kwartet smyczkowy powstał w 2016 roku. Tworzą go młode, dynamiczne i ambitne dziewczyny – uczennice Szkoły Muzycznej przy ul. Józefińskiej. Zespół pracuje pod kierunkiem Błażeja Michny. Działa głównie w Krakowie reprezentując Szkołę Muzyczną w czasie licznych wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych, często współpracuje z solistami sekcji dętej oraz wokalistami.

 

Wiadomość prasowa

 

Koncert krajów Grupy Wyszehradzkiej

 

Czescy, polscy, węgierscy i słowaccy nauczyciele szkół i zespołów artystycznych wraz z uczniami

dla przyszłości dorastającego pokolenia Środkowej Europy – w ramach węgierskiej prezydencji

Grupy Wyszehradzkiej

 

Po roku przygotowań i organizacji, serdecznie zapraszamy na uroczysty koncert krajów Grupy Wyszehradzkiej odbywający się w czwartek 21 września 2017r. o godz. 19.00 w Pradze, w śródmiejskim Kościele Św. Henryka, we współpracy z Ambasadą Węgier w Pradze oraz Węgierskim Instytutem w Pradze.

 

Podczas koncertu czescy, polscy, węgierscy i słowaccy nauczyciele szkół i zespołów artystycznych wraz z uczniami wyrażą swoją nadzieję oraz chęć zaangażowania we wspólną przyszłość dorastającego pokolenia Europy Środkowej.

 

Na koncercie zostaną wykonane utwory kompozytorów z Grupy Wyszehradzkiej, a mianowicie: Viliama Figuš’a-Bystrý’ego, Alexandra Sergejevič’a Dargomyžskij’ego, Antonína Dvořáka, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki i Zoltána Kodály’a oraz arcydzieła wybitnych kompozytorów od czasów baroku do współczesności, jak również ciekawostki muzyczne, takie jak skomponowany na maszynę do pisania i na orkiestrę symfoniczną utwór Leroy’a Andersona czy piosenka tytułowa z serialu fabularnego Andrzeja Kurylewicza „Polskie drogi”. Solistami koncertu podwójnego c-moll Johanna Sebastiana Bacha będą Bernadett Kovács i Krisztina Taraszova, nauczycielki Szkoły Muzycznej i Sztuk Plastycznych im. György’a Kroó’a Instytucji Artystycznej I stopnia z dzielnicy Kőbánya w Budapeszcie (węg. Kőbányai Zeneiskola, Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény).

 

Jako gość honorowy uroczystego koncertu, przemówienie inauguracyjne wygłosi:

 

Pan Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, dr. Miklós Boros

 

Współpracujące zespoły artystyczne oraz uczniowie i nauczyciele z krajów Grupy Wyszehradzkiej, to:

 

  • David Danel, wiolinista, kierownik artystyczny zespołu kamaralnego Prague Modern
  • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie
  • Artystyczna Szkoła Podstawowa w Rożniawie, Słowacja (słow. Základná umelecká škola Rožňava)
  • Symfoniczna orkiestra im. György’a Kroó’a w Budapeszcie (węg. Kroó György Szimfonikus Zenekar, Budapest) w ramach Fundacji dla Wychowania Muzycznego Młodzieży z dzielnicy Kőbánya (węg. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány), dyrekcja: Attila Füzesséry

 

Wydarzenie koncertu na Facebooku: https://www.facebook.com/event

 

Nasza współpraca spoczywa na wieloletnich podstawach zawodowych. Wyżej wspomniana polska szkoła muzyczna i ta węgierska koncertowały już u siebie nawzajem w 2016 roku. Czeski wiolinista jest nauczycielem Letniej Akademii Crescendo na Węgrzech od ponad dziesięciu lat, w ramach której zdobył wiele doświadczeń wspólnie z węgierskimi, jak i zagranicznymi nauczycielami i uczniami. Byli uczniowie Artystycznej Szkoły Podstawowej w Rożniawie obecnie są nauczycielami w szkole w Budapeszcie. W związku z tym, dzięki Fundacji dla Wychowania Muzycznego Młodzieży z dzielnicy Kőbánya (węg. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány), młodzi muzycy z krajów Grupy Wyszehradzkiej mają okazję do wspólnego debiutowania w Pradze.

 

Węgierska orkiestra symfoniczna wystąpi po raz kolejny w Pałacu Sztuk w Budapeszcie 2 października 2017 r. z praskim programem  z okazji Roku Kodály’a i światowego dnia muzyki. Z naszymi czeskimi, polskimi i słowackimi partnerami zorganizujemy ponownie nasz kolejny wspólny warsztat i koncert wiosną 2018 r. w Budapeszcie, w sali koncertowej Szkoły Muzycznej i Sztuk Plastycznych im. György’a Kroó’a Instytucji Artystycznej I stopnia z dzielnicy Kőbánya w Budapeszcie (węg. Kőbányai Zeneiskola, Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény).

 

Serdecznie dziękujemy Węgierskiemu Instytutowi w Pradze i Węgierskiemu Duszpasterstwu Katolickiemu w Pradze za pomoc w przygotowaniu i w organizacji.

 

Füzesséryné Dudás Eszter

altowiolistka, pedagog-mistrz, kierowniczka orkiestry

Szkoła Muzyczna z dzielnicy Kőbánya, Szkoła Muzyczna i Sztuk Plastycznych im. György’a Kroó’a  Instytucji Artystycznej I stopnia z dzielnicy Kőbánya w Budapeszcie (węg. Kőbányai Zeneiskola, Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény).

 

Kontakt: dudas.eszter@gmail.com, +36 30 682 1736

Szczegóły: http://kroogyorgyzeneiskola.hu/index.php/hu/visegrad-fund/374-a-visegradi-negyek-orszagainak-hangversenye-praga-2017-09-21-19-00

 

Tłumaczenia z języka węgierskiego na język polski dokonał: Áron Szabolcs Fodor, student translatoryki na Uniwersytecie Debreczyńskim (Węgry), były student Uniwersytetu Gdańskiego w ramach stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook