Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym ogłoszeniem Dyrektora CEA dotyczącym powrotu do kształcenia stacjonarnego uczniów klas 1-3  pragniemy poinformować, że rozporządzenie nie obejmuje szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego i tym samym, po zakończeniu ferii zimowych, pozostajemy w trybie nauczania zdalnego.

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

„W związku z podjęciem przez Rząd decyzji o powrocie do nauczania stacjonarnego uczniów klas I – III szkół podstawowych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że z dniem 18 stycznia 2021 r. do nauczania stacjonarnego powrócą także uczniowie ogólnokształcących szkół artystycznych, które prowadzą zajęcia w klasach odpowiadających klasom I – III szkoły podstawowej.

Wskazane klasy zostały ujęte w projekcie zmian obejmujących rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.).

W odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie, powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych.”

Mając na względzie powyższe wytyczne oraz za zgodą rodziców w porozumieniu z nauczycielami, na terenie szkoły mogą odbywać się  indywidualne konsultacje uczniów klas 1-3 działu dziecięcego, klas 1 działu młodzieżowego, ostatnich klas I stopnia oraz dyplomantów II stopnia. 

Godziny otwarcia szkoły od 18 stycznia 2021:

9:00 – 20:00 (od poniedziałku do piątku)

Sekretariat czynny od 9:00 do 16:00

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook