Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować za dwa dni Święta Jazzu w Józefinie. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Doroty Susuł za inicjatywę i koordynowanie Konferencji naukowo – dydaktycznej „Jazz w nowych podstawach programowych” w dniu 7 lutego 2024 roku, do Pana Waldemara Króla za pomysł i przeprowadzenie I Konkursu Pianistów Jazzowych „Reminiscencje” im. Mieczysława Kosza w dniu 8 lutego br. i do Pana Tomasza Białowolskiego za nadzwyczajną aktywność w obu wydarzeniach. Dziękuję Prelegentom Konferencji, Jurorom Konkursu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu obu wydarzeń i ich świetnego odbioru. Kolejny raz jako Szkoła udowodniliśmy nasz najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny.Gratuluję sukcesu Laureatom Konkursu, a także wszystkim wyróżnionym uczniom, ich nauczycielom oraz rodzicom. Cieszy to, że znaczna część nagrodzonych i wyróżnionych to uczniowie naszej szkoły. W sposób szczególny gratuluję zdobywcy Grand Prix Konkursu – Brunonowi Sikorskiemu.Pragnę również podziękować pracownikom administracji i obsługi za ogrom dodatkowej pracy związanej z tymi wydarzeniami.Z wyrazami szacunku,Marta Nowaczyk-Łapińska

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook