II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin Plus” jest wydarzeniem, którego głównym celem jest uaktywnienie, integracja i wymiana doświadczeń środowiska pianistów w kraju i za granicą (uczniów i pedagogów).

Twórczość Chopina uważana jest za uniwersalną i bliską każdemu pianiście, bez względu na temperament, gust artystyczny, czy środowisko, z którego się wywodzi, dlatego umieszczenie kompozycji najwybitniejszego polskiego kompozytora w programie dodatkowo umocni artystyczne więzi. Tworząc Konkurs Chopin Plus pragniemy docenić różnorodność interpretacji mając na uwadze indywidualizm pianistów pochodzących z różnych ośrodków muzycznych na świecie. Konkurs stanowić będzie także istotny punkt wieloletniego planu „powrotu Chopina pod Wawel”, w którym Kraków, będący kolebką polskiej szkoły pianistycznej (tu mieszkali i uczyli Zbigniew Drzewiecki, Halina Czerny – Stefańska, Regina Smendzianka, Adam Harasiewicz, Tadeusz Żmudziński etc.) przypomina Polsce i światu o swoich wspaniałych korzeniach poprzez organizację imprez skupiających się wokół postaci Chopina.

Strona internetowa Konkursu: www.chopinpluskrakow.pl

Zapraszamy do pięknego Krakowa!

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook