• Godzina:
  • Miejsce: Dzień otwarty
Wejście bezpłatne

 

Dzień Otwarty Szkoły Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie

 

Sala koncertowa

10.00 –10.45- próba otwarta orkiestry szkolnej.

11.00 – 14.00 –  film prezentujący naukę gry na instrumentach oraz pracę szkoły

(wyświetlany non stop co pół godziny).

 

Sala kameralna

10.00 – 10.45 – próba otwarta chóru szkolnego.

11.00 – 13.00 –  koncert uczniów.

 

Sale lekcyjne

10.00 – 14.00 – Lekcje otwarte, konsultacje z nauczycielami.