Szanowni Państwo,  

Na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniających rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087) oraz z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2111) uprzejmie informujemy, iż:

1) nauczanie zdalne zostaje kontynuowane w okresie od 30 listopada do 3 stycznia,

2) zimowe ferie będą trwać w okresie 4 – 17 stycznia 2021,

3) następującym zmianom ulegają terminy dodatkowych dni wolnych w naszej szkole:

21 – 22 grudnia  2020 r. do odpracowania odpowiednio w soboty 24 kwietnia i 5 czerwca 2021 r.
(za zgodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w oparciu o § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2199).

4) okres świąteczno-noworoczny, który w tym roku szkolnym połączony jest z feriami zimowymi trwającymi do niedzieli, 17 stycznia jest objęty aktualizacją Planu pracy naszej szkoły. Kolejna aktualizacja Planu pracy obejmie okres od 18 stycznia, który rozpoczniemy od dwóch dni wolnych od zajęć, tj. 18 – 19 stycznia 2021 r. planowanych wcześniej na 4 – 5 stycznia. Takie rozwiązanie pozwoli lepiej dostosować działalność szkoły do nieznanych jeszcze dziś warunków epidemicznych, ewentualnie nowych wytycznych czy nowych przepisów w tym zakresie.

Ponadto informujemy o godzinach otwarcia Szkoły w okresie przedświątecznym:

– 23 grudnia 2020 r. do godz. 16:00,

– 24 grudnia 2020 r. szkoła zamknięta

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook