Drodzy Rodzice i Kandydaci!

Trwa rekrutacja do Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Z tej okazji zapraszamy na Dzień Otwarty w Józefinie! Szczegóły na plakatach.

Informacje – Rekrutacja do I stopnia

Informacje – Rekrutacja do II stopnia

Lista nauczycieli, konsultacje dnia 20 kwietnia 2024


Konsultacje (nieobowiązkowe)

Konsultacji dot. części praktycznej egzaminu wstępnego udzielają nauczyciele przedmiotów głównych: 

– w trakcie Dnia Otwartego 20 kwietnia 2024 roku (nauczyciele pełniący dyżury konsultacyjne) 

– w okresie 8 kwietnia do 17 maja br.; zgłoszenie udziału w konsultacjach kandydat kieruje drogą mailową bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu głównego. Informacje o nauczycielach przedmiotów głównych udzielających konsultacji wraz z adresami mailowymi dostępne są na szkolnej stronie internetowej link Lista nauczycieli udzielających konsultacji 

Konsultacji dot. części teoretycznej egzaminu wstępnego udzielają nauczyciele przedmiotów teoretycznych w soboty: 6 kwietnia, 13 kwietnia, 20 kwietnia (Dzień otwarty) i 27 kwietnia. 

Zapisy prowadzi sekretariat pod nr tel 12 656 09 45. 

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook