Pierwszego dnia po zimowych feriach odwiedziliśmy Fortepianarium w Zabrzu – miejsce, w którym zgromadzono wyjątkowe eksponaty historycznych instrumentów klawiszowych. Fortepianarium nie jest jednak zwykłym muzeum, gdzie zobaczyć można przedmioty z minionych epok lecz żywym, wciąż tętniącym muzyką miejscem – instrumenty te bowiem są utrzymywane w jak najlepszym stanie technicznym i wciąż można usłyszeć ich brzmienie (jakże inne od współczesnych fortepianów!). Nam wolno nawet było zasiąść za ich klawiaturą i grając udać się w świat brzmień znany za czasów Haydna czy Chopina. Możliwość bezpośredniego zetknięcia się z tymi instrumentami czyni Fortepianarium miejscem wyjątkowym, gdzie historia muzyki przemawia w sposób najpełniejszy. Dodatkowo wielce interesujące szkice historyczne dotyczące rozwoju fortepianu jako instrumentu – począwszy od pracowni Cristoforiego aż do epoki współczesnej – czynione przez p. Katarzynę Drogosz (jedną z założycielek Fortepianarium) sprawiły, że była to niezwykle cenna lekcja, nie tylko dla pasjonatów sztuki pianistycznej.

 

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook