Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
ul. Józefińska 10 30-529, Kraków
tel./fax: 12 656 09 45

Numery wewnętrzne:
sekretariat – 100
fax – 105
księgowość/kadry – 104
kierownik gospodarczy – 106
portiernia – 108

e-mail: sekretariat[at]sm1krakow.pl
e-mail: dyrekcja[at]sm1krakow.pl

Rada Rodziców e-mail: radarodzicow.rutkowskiego[at]gmail.com

znacznik [at] proszę zamienić na @ – (ochrona przed spamem)

Dyrektor: Marta Nowaczyk-Łapińska:

dyżur – czwartek 11:00-12:00 oraz 16:00-17:00

V-ce Dyrektor: Jerzy Kulawik:

dyżur – środa 11:00-12.00 oraz 15:00-16.00

Konta bankowe:

Rada Rodziców: 971240 4432 1111 0000 4724 7152
Środki dochodów własnych:  20 1020 2892 0000 5602 0591 0981

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Krzysztof Krall
inspektor3@mjo.krakow.pl
ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków