Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

O zakwalifikowaniu kandydata do kształcenia decydują zapisy Regulaminu Rekrutacji, jak poniżej:

 1. Grupowe testy pisemne poprzedzają indywidualne badania predyspozycji muzycznych.
  W odniesieniu dla kandydatów:
  a) do sześcioletniego cyklu kształcenia testy podlegają ocenie w skali do 80 punktów,
  w tym w skali 0-40 za każdy z dwóch rodzajów zadań – test melodyczny i test rytmiczny;
  b) do czteroletniego cyklu kształcenia testy podlegają ocenie w skali do 0-80.
 2. Indywidualne badanie predyspozycji muzycznych podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów
  przez każdego z trzech członków komisji rekrutacyjnej. Wynik indywidualnego badania
  predyspozycji muzycznych jest wyrażany jako suma punktów wystawionych przez każdego
  członka komisji rekrutacyjnej (maksymalnie 75 punktów). Stopień trudności zadań jest
  jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia (odpowiednio sześcioletni lub
  czteroletni).

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych oraz klas wyższych Szkoły Muzycznej I stopnia będzie ogłoszona do dnia 02-06-2023 r.

Logowanie do dziennika

Erasmus+

Logo programu Erasmus+: okrągłe niebieskie logo z dwunastoma gwiazdami, w środku nuta z ogonkiem, który jest w kolorach flag trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Bułgarii

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook