Zaproszenie do składania ofert na zadanie:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla prac remontowych pomieszczeń piwnicznych i stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik