PLAN PRACY
rok szkolny 2016/2017
Sekcja Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji

31 VIII Rada pedagogiczna
1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego
8 IX Rada pedagogiczna
14 IX Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych
15 IX Zebranie Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji
22 IX Wizyta szkoły ze Szwecji
27 IX Ślubowanie klas pierwszych
14 X Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19–20 X Koncerty dla szkół i przedszkoli (g. 9.00 i 10.30)
31 X Dzień odpracowany 5 listopada (sobota, koncert dla mieszkańców Podgórza o godz. 12)
5 XI Koncert dla mieszkańców Podgórza (godz. 12)
11 XI Święto Niepodległości, dzień wolny
21–22 XI Egzamin techniczny uczniów Szkoły II st. (poniedziałek, wtorek)
7–8 XII Koncerty dla szkół i przedszkoli (g. 9.00 i 10.30)
8 XII Audycje uczniów Sekcji w Sali Koncertowej (godz. 16-21)
12–15 XII Egzaminy uczniów Szkoły I st.
22 XII Rada Pedagogiczna – godz. 19
23 XII–01 I Przerwa świąteczna
4 I Koncert kolędowy – orkiestra i chór
16-19 I Egzaminy uczniów Szkoły II st., dyplomy techniczne uczniów II st.
20 I Dzień Babci – koncert godz. 17
20 I Termin wpisywania ocen do arkuszy
23–24 I Audycje uczniów klas I Szkoły I st. (godz. 16 i 17.30)
24 I Komisja Rady Pedagogicznej
25 I Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (wieczorem)
26 I Audycje uczniów Szkoły II st. (godz. 16 i 18)
27 I Audycja Sekcji Jazzowej
30.01–11.02 Ferie międzysemestralne
13 II Początek drugiego semestru
22–23 II Koncerty dla szkół i przedszkoli (g. 9.00 i 10.30)
11 III Dzień otwarty Szkoły; Szkoła odpracowuje 2 maja (wtorek)
3, 4, 6 IV dyplomy techniczne I st, egzaminy techniczne II st. (S. Koncertowa)
26, 27 IV Koncerty dla szkół i przedszkoli (g. 9.00 i 10.30)
13–18 IV Przerwa świąteczna wielkanocna
1–3 V Święta majowe
 16 V Recitale dyplomowe uczniów Szkoły II st., 18.30-21 – S. Koncertowa
18 V Recitale dyplomowe uczniów Szkoły II st., 15-21 – S. Koncertowa
25 V Szkolny Konkurs Wykonań (16-21, S. Koncertowa)
26 V Dzień Matki – koncert godz. 17
29.V–02.VI Przesłuchania i egzaminy I i II st., dyplomy I st. –S. Koncertowa
9 VI Termin wpisywania ocen do arkuszy
12 VI Komisja Rady Pedagogicznej
14 VI Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
15 VI Święto Bożego Ciała
19 VI Próby do uroczystego koncertu szkolnego w Filharmonii
20 VI Uroczysty koncert szkolny w Filharmonii
21 VI Rada Pedagogiczna podsumowująca
22 VI Koncert dyplomantów
23 VI Zakończenie roku szkolnego

Podane dni i godziny oraz sale mogą ulec zmianom.

pdf-ikona Plan pracy rok szkolny 2016/2017 Sekcja Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube
Miniatura wpisu: biały napis "darowizny" na brązowym tle

Erasmus+

Logo programu Erasmus+: okrągłe niebieskie logo z dwunastoma gwiazdami, w środku nuta z ogonkiem, który jest w kolorach flag trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Bułgarii

Facebook

Logo Festiwalu Srebrna Szybka